SECTE

Definitii ale sectei.

1.) SECTA este o comunitate  religioasă care are de obicei un lider sau un grup de lideri  .Doctrina sectei se bazează pe „revelația” unui profet ,este excusivistă  considerăndu-se singura deținatoare a adevarului. Secta neagă de obicei toate celelate culte creştine ,considerîndu-le greşite (sau de la cel rău).
2) Cuvântul este un termen peiorativ, depreciativ pentru o mişcare religioasă care nu face parte din ceea ce se crede a fi „biserica de stat” şi „singura păstrătoare” a tradiţiei creştine. Această utilizare este o confuzie a termenului şi o utilizare răutăcioasa inspirată de interese partizane şi de nerecunoaşterea Scripturilor ca unic etalon de credinţă. Este o utilizare la care recurg unii ziarişti, politicieni, oameni religioşi, preoți , etc. Confuzia este inevitabila la aceia care nu au nici o poziţie religioasă;
Bisericile istorice,  seculare etichetează drept sectă cultele desprinse din biserica oficială, invocand Definitia  DEX  Secta = Comunitate religioasă desprinsă de biserica oficială .
In acest context putem sa ne aminim ca :
In 1054 Biserica Ortodoxa sa desprins de Biserica  Catolica . Exista mai multe ramuri ale ortodoxiei  respectiv ale catolicismului (ex. Biserica Greco-catolica etc.) desprinse din biserica oficala.
Protestantii Luterani, respectv Reformati sau desprins  de Biserica Catolica Etc. etc.
Toate cultele creştine existente sau desprins cândva de o Biserica „mamă” oficiala.
„Desprinderea ”  nu poate fi  un criteriu acceptabil de a denumi un cult ” secta”, decît dacă se acceptă ideea  că creştinismul în totalitate este format din secte.
3) Termenul indică o mişcare deviată de la creştinismul biblic, negând doctrinele fundamentale ale acestuia. Aceasta utilizare este determinata de criterii teologice şi acestea sunt cele ce trebuie să determine categorisirea.
A fi etichetat  cu termenul de sectă, sectant ,nu este onorabil si nici plăcut, pagina de față nu are scopul de a jigni pe cineva , fiecare are dreptul să caute adevarul și credinta adevarăta ,chiar daca uneori nimeresc peste o erezie  cumplită  pe care din naivitate o iau drept adevăr  absolut.
Tocmai de aceia credem că este  necasar să fie mediatizat învățatura  gruparilor pseudocrestine , pentru a  nu cădea si alții in plasa învataturilor lor   care nu  duc spre mîntuire ci spre  pierzare  eternă.

 

MARTORII LUI  IEHOVA

Martorii lui Iehova sînt foarte cunoscuţi pentru mărturia lor la colţurile străzilor sau de la uşă la uşă. De ce sînt ei atît de activi? Deoarece, pentru a-şi cîştiga mîntuirea, ei cred, că trebuie să mărturiseşti foarte mult. Ei nu cred în iad, ei nu se tem de pedeapsa veşnică, dar se tem că nu vor putea satisface standardele lui Dumnezeu pentru mîntuire. Russell a negat existenţa iadului, dar a pus în loc teroarea lui Dumnezeu. De ce „lucrează” atît de mult un martor? Nu pentru că-L iubeşte pe Dumnezeu ci pentru că este terorizat de Dumnezeu, în locul iadului, Russell a pus ceva mult mai îngrozitor – moartea sufletului ca şi a trupului.
Ce cred Martorii lui Iehova ?
A. Armaghedon: Dumnezeu va purta în curând un război împotriva omenirii, distrugându-i pe toţi, cu excepţia Martorilor. În primul rând vor fi distruse bisericile creştine.
B. Zilele onomastice: Sărbătorirea unei zile de naştere, în orice manieră, este strict interzisă. Chiar şi trimiterea unei felicitări de ziua de naştere, va atrage după sine judecarea în comitet a făptaşului. Pedeapsa constă în excluderea din comunitate.
C. Transfuzia de sânge: Acesta este un păcat mai grav decât furtul sau adulterul. Hoţii şi curvarii sunt iertaţi mai uşor în comitetele de judecată ale Turnului de Veghe decât cei ce au acceptat o transfuzie. Un Martor trebuie să refuze să primească sânge în orice circumstanţă, chiar atunci când refuzul duce la moarte. De asemenea, adulţii refuză transfuzia de sânge pentru copiii lor minori.
D. Creştinismul: După părerea Martorilor, creştinismul adevărat a dispărut de pe faţa pământului la scurt timp după moartea apostolilor cu excepţia câtorva oameni care au păstrat credinţa. El a reapărut doar după înfiinţarea Turnului de Veghe, de către Charles Taze Russell prin anii 70 în secolul trecut. Când Cristos S-a reîntors în mod invizibil în 1914, El i-a găsit pe cei din grupul lui Russel ocupaţi cu slujba „robului credincios şi înţelept” (Matei 24:45) şi i-a pus peste toate averile Sale. Celelalte biserici creştine, sunt unelte ale diavolului.
E. Reîntoarcerea lui Cristos: Domnul S-a reîntors în anul 1914 şi de atunci domneşte ca rege pe pământ prin intermediul Societăţii Turnului de Veghe. Referirile la a doua venire sunt redate în biblia Martorilor drept ceva împlinit. Generaţia oamenilor care au trăit în vremea celei de-a doua veniri din 1914, nu va dispare înainte de consumarea Armaghedonului (vezi Matei 24:34).
F. Cronologia: Martorii cred că Dumnezeu are un calendar precis pentru toate evenimentele trecute şi prezente, datele fiind legate între ele prin formule matematice simple şi descoperite oamenilor prin Societatea Turnului de Veghe. Cele şapte zile ale creaţiei din Geneza, au fost de fapt şapte mii de ani ce constituie o săptămână de patruzeci şi nouă de mii de ani. Dumnezeu l-a creat pe Adam în anul 4026 înainte de Cristos. Crearea Evei la scurt timp după aceea, a marcat sfârşitul celei de-a şasea zi a creaţiei şi începutul zilei a şaptea. Prin urmare, noi ne aflăm acum la şase mii de ani după începutul celei de-a şaptea zi, ceea ce înseamnă că Armaghedonul va pune în curând capăt celor şase mii de ani de trudă umană, pentru a începe domnia de o mie de ani a lui Cristos, care va fi ca un Sabat. Pe baza acestei cronologii, organizaţia Watchtower a promulgat o serie de profeţii apocaliptice concrete.
G. Crucea: După părerea Martorilor, crucea este un simbol religios păgân, adoptat de creştini atunci când Satana a preluat controlul autorităţii eclesiastice. Nu are nimic de-a face cu Cristos, deoarece El n-a fost ţintuit pe o cruce, ci pe un stâlp fără braţul transversal. Martorii detestă crucea, iar noii convertiţi nu trebuie doar să arunce orice cruce aflată în posesia lor, ci s-o distrugă.
H. Divinitatea: Doar Tatăl este Dumnezeu şi adevăraţii închinători trebuie să-L cheme Iehova. Martorii sunt învăţaţi că Isus Cristos a fost doar o manifestare în formă umană a arhanghelului Mihail, astfel că El nu este Dumnezeu, ci doar o fiinţă creată. Nici Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, ci doar o forţă activă.
I. Excluderea: Aceasta este pedeapsa pentru orice încălcare a regulilor organizaţiei Watchtower. Ea constă într-o hotărâre publică anunţată adunării în Kingdom Hall (Sala Împărăţiei), prin care se interzice orice asociere sau părtăşie cu cel vinovat. Martorii obişnuiţi nu trebuie nici măcar să-l salute pe cel exclus când îl întâlnesc pe stradă. Excepţie fac doar membrii familiei care trebuie să-şi continue „legăturile necesare”, cât şi prezbiterii, în cazul când cel vinovat arată pocăinţă.
J. Cerul: Doar 144.000 persoane merg în cer. Această „turmă mică” începe cu cei doisprezece apostoli. Numărul acestor privilegiaţi s-a împlinit în anul 1935, şi în el sunt incluşi cei aproximativ nouă mii de prezbiteri care trăiesc acum şi care sunt ultimii care vor mai merge în cer. Restul Martorilor speră să trăiască veşnic pe pământ.
L. Iadul: Urmând învăţătura fondatorului său, Societatea Turnului de Veghe susţine că iadul se referă doar la mormânt, că focul Gheenei anihilează complet, astfel că morţii nu au o existenţă conştientă până la învierea trupească.
M. Sărbătorile: Sărbătorirea oricărei „aniversări lumeşti” este interzisă cu stricteţe. De asemenea sunt interzise: aniversarea zilelor de naştere (inclusiv a preşedintelui Statelor Unite), Crăciunul, Paştele, Anul Nou, Vinerea Mare, Thanksgiving (Ziua Mulţumirii), şi altele, inclusiv Ziua Mamei sau Ziua Tatălui. Chiar dacă nu se poate stabili o origine păgână pentru sărbătoarea respectivă, simplul fapt că „poporul lumesc” o ţine, este un motiv suficient ca Martorii să nu o celebreze.
N. Duhul Sfânt: Nu este nici Dumnezeu, nici vre-o persoană, ci doar o „forţă activă” impersonală pe care Dumnezeu o foloseşte după voia Sa.
O. Nădejdea: Martorii cred că Dumnezeu a încetat să-i mai cheme pe credincioşi în cer în anul 1935 (în afară de cei 9000 de prezbiteri care trăiesc acum şi care au locul lor rezervat în cer), oferind acum doar posibilitatea de a trăi veşnic pe pământ. „Milioane din cei ce trăiesc acum pe pământ nu vor muri niciodată” este o credinţă familiară Martorilor. Pe ceilalţi, Dumnezeu îi va distruge, restaurând pe întreg pământul o grădină a Edenului pentru Martorii lui Iehova .
P.Isus Cristos: In teologia Turnului de Veghe, Isus Cristos este primul înger creat de Dumnezeu. Martorii Îl identifică pe Cristos cu arhanghelul Mihail, deşi ei Îl numesc şi Fiul lui Dumnezeu deoarece „prima persoană cu duh pe care a creat-o Dumnezeu a fost ca un întâi născut pentru El” (1982, broşura Turnului de Veghe, „A te bucura de viaţă veşnică pe pământ”, pag. 14). Ei îl numesc de asemenea „un dumnezeu” şi aşa traduc Ioan 1:1 în biblia lor.
R.Organizatia: Martorii cred că Dumnezeu a înfiinţat organizaţia Turnului de Veghe pentru a aduna împreună pe cei ce vor fi mântuiţi. Fiind agenţia vizibilă a lui Dumnezeu pe pământ, această organizaţie exercită autoritate guvernamentală completă asupra credincioşilor – emite legi, judecă pe cei ce le încalcă, conduc şcolile împărăţiei, ş.a.m.d. – în paralel cu guvernul laic. La apariţia unui conflict între cele două autorităţi, credincioşii trebuie să se supună guvernării religioase şi nu guvernului laic (aşa înţeleg ei Faptele Apostolilor 5:29 „să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”).
S. Invierea: În ceea ce priveşte moartea lui Cristos, Martorii cred că şi El a încetat să mai existe după moarte, fiind înviat după trei zile, dar ca duh. Ei neagă învierea sa trupească. La reîntoarcerea Sa în 1914, El a înviat în spirit pe cei credincioşi, iar restul omenirii va fi înviată în trup în timpul domniei de o mie de ani.
T. Mântuirea: Deşi vorbesc despre mântuirea prin credinţa în Cristos, Martorii cred de fapt că mântuirea nu e posibilă fără o supunere totală faţă de Societatea Turnului de Veghe şi fără o participare riguroasă la programele sale. Chiar şi Martorii care nu sunt destul de zeloşi ar putea fi anihilaţi la Armaghedon, iar cei ce primesc intrarea în paradisul terestru, vor trebui să facă fapte bune tot timpul domniei de o mie de ani a lui Cristos, pentru a fi pecetluiţi pentru viaţă.

UNITARIENII

Oameni care au rămas membrii unor biserici creştine, dar au vederi similare cu Unitarienii se numesc „liberali”. Unitarienii şi liberalii sînt de acord asupra următoarelor puncte cheie:
– Ei nu cred că Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu. Unii dintre ei recunosc doar o parte a Bibliei ca fiind Cuvîntul lui Dumnezeu, restul fiind superstiţii.
– Ei nu cred că Dumnezeu este o persoană. Ei cred că El este o Forţă, un Suprasuflet, un impuls Primar sau chiar că El este mort!
– Ei îl consideră pe Isus doar un om, unul excepţional de talia lui Moise sau Buda. După părerea lor, contribuţia principală a lui Isus a fost aceea de învăţător.
– Teologia lor se schimbă tot timpul. Dr. Dana McLean Greely, lider al Unitarienilor, a formulat acest lucru astfel: „De fapt noi, unitarienii ne schimbăm tot timpul şi nu sîntem constrînşi de o anumită carte – Biblia – sau de o anumită persoană, – fie chiar şi Isus, sau de un anumit oraş ca loc de formare sau de autoritate, ca Roma, Mecca, Boston etc.”.
Ei cred că omul nu trebuie să se uite la Dumnezeu pentru mîntuire ci el, omul, trebuie să fie propriul său mîntuitor. Un lider unitarian, Reverendul Cari M. Chorowsky, exprimă astfel poziţia lor despre mîntuire: „Unitarienii recunosc în parte răul şi responsabilitatea omului. Din cauza corupţiei totale a omului, probabil Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca să moară pentru oamenii păcătoşi. Dar cei mai mulţi unitarieni consideră această doctrină ca jignitoare, nebiblică şi chiar imorală. Ea nu este compatibilă cu natura lui Dumnezeu şi cu demnitatea omului, pe care Cel Etern l-a creat după chipul Său, iubindu-1 cu o iubire veşnică”.
Care este diferenţa?
Ce cred „Creştinii”
Ce cred „Unitarienii”
DUMNEZEU
1. Dumnezeu este revelat în Biblie ca Tată, Fiu şi Duh Sfînt – Trinitatea (Matei 3:13-17; 28:19; 2 Corinteni 13:14).
1. „Dumnezeu este Unul”. Ei neagă doctrina Trinităţii; neagă un Dumnezeu personal şi folosesc termenul „Dumnezeu” pentru a desemna procese vii în natură sau în conştiinţa curentă a omenirii.
BIBLIA
2. Biblia este inspirată de Dumnezeu şi este singura călăuză şi autoritate pentru credinţă (2 Timotei 3:15-17; 2 Petru 1:19-21; l Tesaloniceni 2:13).
2. Biblia este o colecţie de legende, mituri şi scrieri filozofice. Ei neagă autoritatea şi veridicitatea Bibliei.
ISUS CRISTOS
3. Cristos este divin, o parte a Trinităţii – Dumnezeu însuşi. El se referă frecvent la Sine ca la Dumnezeu (Ioan 8:12-30, 58).
3. Isus nu a fost nici mai mult nici mai puţin divin decît orice om. (Ei neagă, deci, divinitatea lui Cristos).
PĂCAT
4. Omul este prin natura sa moştenită, un păcătos şi nu există decît o singură cale pentru a birui natura sa păcătoasă: credinţa în harul lui Dumnezeu (Efeseni 2:8-9; 4:20-24).
4. Omul este esenţialmente bun şi se poate mîntui prin educaţie şi astfel poate să ajungă la „răscumpărarea caracterului”.

MORMONII

 (Biserica lui Isus Cristos al sfintilor de pe urma)
Un nou „profet” scrie o nouă „Scriptură”

În noaptea de 21 Septembrie 1823, un băiat, în vîrstă de 17 ani care se ruga, a privit în sus şi l-a văzut pe îngerul Moroni care stătea lîngă patul său. Moroni i-a spus băiatului unde poate găsi un set de table de aur – o carte conţinînd „Evanghelia veşnică desăvîrşită” aşa cum a fost ea dată de Mîntuitorul, anticilor locuitori ai Americii. Aceasta este povestea, aşa cum a fost spusă de băiatul Joseph Smith Jr.
Ziua următoare, după cum povesteşte Smith, el a găsit tablele îngropate, într-o cutie de piatră, în coasta unei coline numită Cumorah, lîngă casa sa din Palmyra, New York. Dar Moroni nu l-a lăsat pe băiat să ia tablele decît pe data de 22 Septembrie 1827.
Cu nouă luni înainte de această dată, Smith a fugit cu Emma Hale. Smith a spus că, din cauza persecuţiei, s-a mutat în casa socrului său în Harmony, Pennsylvania.
Acolo el a început să traducă tablele cu ajutorul a două pietre magice, „Urim” şi „Tumim”. Un fermier din New York pe nume Martin Harris, a devenit interesat în proiectul lui Smith şi s-a gîndit să plătească publicarea cărţii. Dar înainte de a face acest lucru el s-a gîndit să verifice autenticitatea cărţii. Harris a dus copiile făcute de Smith după scrierile din tablele de aur, la profesorul Charles Anthon de la Universitatea Columbia. Smith a scris mai tîrziu că Anthon a identificat scrierile ca fiind „egiptene, caldeene, asiriene şi arabe”, şi a spus că traducerea făcută de Smith este mai exactă decît „orice văzuse el pînă atunci tradus din egipteană”.
Care este diferenţa?
Ce cred „Creştinii”
Ce cred „Mormonii”
DUMNEZEU
1. Dumnezeu este Atotputernic Etern şi Unic. El este singurul Dumnezeu şi este Duh (Psalmul 145:13; Ioan 4:24; 1 Timotei 1:17).
1. Dumnezeu este o existenţă materială care a fost cîndva un om, aşa cum noi sîntem acum. Omul poate deveni în final zeu; există mulţi zei.
BIBLIA
2. Biblia, dată de Duhul lui Dumnezeu, este o carte încheiată şi nu are nevoie de completări. De fapt, completările sînt interzise (Deuteronom 4:2; 12:32; Proverbe 30:5,6; Galateni 1:18; Evrei 1:1-2; Apocalipsa 22:18-19).
2. Mormonii au „Scripturi noi” iar scrierile lui Joseph Smith sînt considerate revelaţii inspirate de Dumnezeu – completările la Biblie sînt făcute de Dumnezeu în secolul XIX.
PĂCAT
3. Omul nu este asemenea lui Dumnezeu, ci păcătos şi separat de Dumnezeu. Omul se poate apropia de Dumnezeu şi poate avea o relaţie cu El doar prin credinţa în Cristos. Omul, separat de Cristos, este pierdut (vezi Romani 5:12-19; 6:23; Efeseni 2:12; Ioan 1:29; Galateni 3:13).
3. Omul devine în mod progresiv un dumnezeu. Păcatul lui Adam în Eden a fost necesar pentru a asigura paternitate pentru copiii în duh ai lui Dumnezeu, care erau gata şi aşteptau experienţa vieţii pămîntene.
MÎNTUIREA
4. Mîntuirea este darul fără plată asigurat prin harul, lui Dumnezeu pentru toţi cei ce cred şi acceptă planul Său (Efeseni 2:8-9; Ioan 12:26; 14:1, 3, 6; 1 Ioan 3:1-2).
4. Mîntuirea se obţine prin fapte; toţi oamenii vor petrece eternitatea într-un nivel al Raiului cu mai multe etaje. Nivelul va fi determinat de numărul faptelor bune ale omului.

BRANHAMISM

Fondator William Marion Branham in in 1946
Branham neaga doctrina Trinitatii, propagand o forma de Modalism, In locul a trei Persoane in dumnezeire, Branham invata ca exista doar o singura Persoana (Isus), care ia diferite titluri sau moduri, in diferitele etape ale istoriei. Invatatura lui Branham este o variatie a ereziei secolului al doilea, propagata de Sabellius, cunoscut ca Monarhismul Modalistic sau Patripasianism. Botezul Brahmanist este doar in numele lui Isus .
Alte doctrine:   Samanta sarpelui: Branham credea ca pacatul Evei din Gradina Edenului (Genesa 3) era de natura sexuala. Dupa Branham, Eva a fost sedusa la o relatie sexuala cu sarpele si a ramas insarcinata cu Cain.
Pe timpul vietii sale Branham a savarsit numeroase minuni de vindecare .
Cum ,prin ce mijloace ?  mister..

ADVENTIȘTII 

În 1831 – William Muller  a început să predice despre sfîrşitul lumii: a Doua Venire (Parusia) şi împărăţia de o mie de ani a lui „Hristos” pe pămînt, calculate de el a se petrece în 1843.

Calculul este bazat pe textul Daniel 8:14: „curăţirea templului peste 2300 de zile”, înţelese drept ani, socotiţi de la 457 î.Hr. (robia babilonică) = 1843.

Anul trece fără a se petrece nimic, dar un discipol al lui Muller, Samuel Snow, susţine că e o greşeală de calcul, iar data exactă este, de fapt, 10 octombrie 1844, pentru că anul mozaic (iudaic) începe toamna.

Data e cunoscută ca „nebunia de la Boston” – mulţi îşi vând averile, aşteptînd înfriguraţi Parusia. Muller recunoaşte că s-a înşelat. Se creează derută; au loc divizări şi abandonarea în masă a sectei adventiste. O parte din adventiştii dezamăgiţi se îndreaptă spre baptişti, dar nu sînt primiţi de aceştia.

Continuatoarea lui Muller va fi metodista Hellen White, cunoscută ca avînd grave dereglări psihice. Ea reinterpretează textul Daniel 8:14 în sensul curăţirii sanctuarului ceresc. Deci, calculul n-a fost greşit; „Hristos” a venit, dar pe nori.

Influenţată de căpitanul Joseph Bates, ea are „revelaţia” Sabatului.
1860 – Conferinţa Generală – se înfiinţează Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
White are, în continuare, peste 2000 de „viziuni”, pînă la moarte (1915). Va fi numită de adepţi „spiritul profetic”.

Dintre ereziile adventiste mai putem mentiona :

   -necredința in nemurirea sufletului

 – necredința în existența iadului

     Adventistii sustin ca oamenii mantuiti vor invia in ziua judecatii finale , iar cei namantuiti vor fi anihilati (adica raman morti fizic si asta le va fi pedeapsa) , nu exista suflet .

Detalii pe linkul urmator

ADEVARUL DESPRE MISCAREA ADVENTISTA


CALEA CREDINȚEI

Calea credinței este o sectă de origine americană , membrii acestei grupări  neagă doctrina Trinității , deasemeni neagă  toate cultele creștine existente  considerndu-le eretice. De altfel ei sunt împotriva ideii de cult creștin pretinzând că cultul /forma de organizare cultică nu are origine scripturală, ei se adună in case în grupuri mici dar sunt foarte prezenți și pe internet.

Ceia ce îi face „periculoși”  este faptul că amestecă adevărul cu erezia ademenindu-i pe cei slabi în credință cu versete din biblie  precum cele din Apocalipsa despre zilele din urmă .când zic ei ,toate cultele creștine (numite de ei Babilonul ) se vor unii sub conducerea lui antichrist – cu exepția lor desigur . Cei care se lasă ademeniți de ideile  promovate de sectă  dau  dovadă de necunoaștere temeinică a Scripturii (o cultură generală precară) care-i face să alunece spre grupari extremiste.


NAZARINENII

Numele Nazarineni provine din afirmatia ca urmeaza pe Isus Nazarineanul . Intemeietor al sectei este elvetianul Iacob Wirtz, nascut la Bassel, in 1778. Acesta a sustinut ca in anul 1850 a primit un mesaj din cealalta lume, anume de la Sf. Ioan, care i-a comunicat ca Sf. Matei si Marcu n-au putut pricepe Evanghelia mântuitorului si ca a sosit timpul ca adevarul sa fie comunicat „Bisericii celei noi”. El mai invata ca mântuitorul, inainte de înaltare, si-ar fi parasit trupul in ascuns, ca imparatia lui Dumnezeu are trei faze, a Tatalui, a Fiului si a Spiritului, si ca Dumnezeu a pogorât peste ei harul preotiei lui Melchisedec pentru a intemeia o Biserica noua, neprihanita, deoarece cele existente sunt pacatoase. Doctrinarul sectei avea sa fie tot un elvetian, Samuel Frohlich, care a intemeiat o sfânta comuna cu 38 de adepti, prima comuna nazarineana. In România, au patruns din Ungaria, unde secta fusese adusa inca din 1910 de ucenici ai lui S.Frohlich si s-a raspândit mai ales in jud. Arad si Bihor. Dintre invataturile lor specifice sunt de mentionat urmatoarele: toate institutiile publice sunt locasuri ale lui Anticrist; scoala nu mai are nici un rost din moment ce, odata botezati, copiii nu mai pot pacatui si ajung la fericirea raiului; nu admit folosirea armei; nu primesc in comunitatea lor pe cei ce pacatuiesc. Sunt foarte rigurosi in ceea ce priveste viata lor privata.


FAMILIA DRAGOSTEI

Numele oficial al sectei este „Copiii Domnului” si a fost infiintata in 1968, in California. In Romania functioneaza sub denumirea de Fundatia Romana Familia . In mai multe tari precum Australia, Spania, Argentina, secta a fost acuzata de proxenetism, prostitutie, crima, trafic cu droguri, iar fondatorul sau, David Moses Berg, era cautat, la un moment dat, de Interpol. In afara de evanghelizarea sexuala, aceasta secta a mai fost acuzata si de “pescuitul cu ochi dulci” – o specie mai aparte de santaj. Persoane influente erau filmate in timp ce intretineau raporturi sexuale cu prostituate care lucrau in intelegere cu cei care santajau. Doctrina sectei “Copiii Domnului” este cunoscuta drept “Legea Iubirii”, si potrivit acesteia, relatiile de dragoste heterosexuale intre adultii care fac parte din “Familie” nu sint considerate un pacat. Multi dintre membri acestei secte renunta la familie, refuza recunoasterea institutiilor statului, traiesc in colonii independente si practica casatoriile colective. „Copiii Domnului” urmaresc instaurarea „Legii Iubirii”, prin “Revolutia lui Iisus”. O alta fundatie sub care se ascunde secta este „Farmecul cerului”

 


 

Comparaţi 20 de religii şi secte cu Creştinismul biblic


Doamna mormona care a ajuns in iad 

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: