CANONUL BIBLIC

biblia

                                        BIBLIA – CANONUL BIBLIC

 

Biblia  se referă la scripturile sacre din iudaism  și crestinism.  Cele 66 carti care compun Noul si Vechiul Testament sunt  scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Numai Vechiul Testament are circa 100-150 scriitori diferiți . Cărțile sale au fost publicate separat și adunate în secolele I-II e.n. pentru a forma prima Biblie ebraica, Tanach, iar mai târziu, cu adăugiri, Biblia creștină, numită de creștini și Sfânta Scriptură.

Noul Testament contine 27 de carti ,acestea au fost scrise  între anii 50 si 95 .  Unele dintre cărţile Noului Testament au circulat între bisericile nou-testamentale (Coloseni 4:16; 1 Tesaloniceni 5:27). Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puţin 8 cărţi ale Noului Testament (anul 95 d.Hr.). Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărţi (anul 115 d.Hr.). Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărţi (anul 108 d.Hr.). Mai târziu, Ireneus a menţionat 21 de cărţi (anul 185 d.Hr.) iar Hippolitus a recunoscut 22 de cărţi (anii 170-235 d.Hr.)

Termenul „canon” este utilizat pentru a face referire la cărţile care sunt inspirate divin şi astfel aparţin Bibliei. Cuvântul vine de la grecescul kanón, care înseamnă „normă“, „regulă“, „principiu director“. Aşadar, o carte canonică este învestită cu autoritate normativă în materie de credinţă; conţinutul ei dogmatic devine obligatoriu.

Primul “canon” a fost realizat în mod oficial în anul 170 d.Hr., fiind cunoscut sub denumirea de Canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărţile de astăzi ale Noului Testament, cu excepţia epistolelor către Evrei, Iacov şi 3 Ioan.

În anul 363 d.Hr., Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărţile Vechiului Testament (împreună cu unele cărţi apocrife) precum şi cele 27 de cărţi actuale ale Noului Testament trebuie incluse în canon şi deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo (anul 393 d.Hr.) şi Conciliul de la Cartagena (anul 397 d.Hr.) au reafirmat aceleaşi 27 de cărţi ale Noului Testament ca având autoritate şi inspiraţie divină.

Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul şi nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu şi numai Dumnezeu Cel care a stabilit care cărţi aparţin Bibliei şi care nu. Dumnezeu a făcut în asa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere laolaltă a cărţilor Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea Sa şi în ciuda ignoranţei şi a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă uşor la recunoaşterea cărţilor inspirate de El.

Prima traducere integrală a Bibliei în limba română a fost tipărită în 1688, numită biblia lui Şerban .

Ultima traducere a bibliei ortodoxe fiind cea realizata de arh. Bartolomeu si publicată in 2001

                             Diferenţa dintre biblia protestantă ,ortodoxă ,catolică

Traducerile biblilor  nu pot fi  identice deoarece fiecare biblie , reflectă doctrina cultului – care a tradus biblia respectivă. Fiecare  biblie in parte  poarta amprenta semnificativă a doctrinei cultului careia ii apartine.

Cateva diferenţe intre biblia neoprotestanta realizată de D. Cornilescu si biblia ortodoxa a lui B. Anania,  semnalate de unele saituri ortodoxe:

1) Textul ortodox “ruşinaţi cei care se închină chipurilor cioplite”

(Psalm 97-7) în traducerea Cornilescu este tradus  “ruşinaţi cei care se închină icoanei”.

Cornilescu foloseste cuvanul „icoana” in sens figurativ , arhaic.

Câteva exemple. „Pentru voi am spus toate aceste lucruri in icoană de vorbire”

1 Corinteni 4-6 ; „Icoana acesta închipuitoate vă mântuieşte ” 1 Petru 3-21

DEX : Cuvantul  „Icoana” provine din Icona-  slavona si Eikon -greaca  si se traduce prin : Chip ,imagine (fig.) etc.

Textul respectiv în alte biblii :

Biblia protestanta N.I.V si  K.J   Ps. 97-7  : “All who worship images are put to shame” „ Rusinati toti cei ce se inchina la  imagini

Biblia catolică  Ps. 97-7  „ruşinaţi cei care se închină chipurilor cioplite „

 

 2) În Apocalipsă 14-11 , “chipul fiarei” (biblia ortodoxa )  devine dupa  Cornilescu “icoana fiarei”.

Cornilescu foloseste din nou cuvantul “icoana” , la figurativ in sens de imagine.

Textul respectiv în alte biblii:

Biblia protestanta  N.I.V si K.J , Apolcalipsa 14-11 : “ the beast and his image “ = fiara si imaginea ei.

Biblia neo- protestanta CVL  Ap.  14-11 “ fiarea si chipul  ei “.

Biblia catolică    identic

 3.În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discuţia lui Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: “Dacă nu se naşte cineva de sus, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu” (biblia ortodoxa) , Cornilescu scrie “dacă nu se naşte cineva din nou…”.

Textul respectiv in alte biblii :

Biblia protestanta NIV , KJ , Ioan 3-3  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again”.

Born again = născut din nou in sens spiritual ,duhovnicesc.

Biblia catolică : Ioan 3- 3  Isus i-a răspuns și i-a zis: „Adevăr, adevăr îți spun, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu”.

Ioan 3-7   Și nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou.

Traducere identica cu bibliile protestanta si neoprotestantă !

Biblia traducere nouă http://www.Bibleserver.com

3 Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu! 4 Nicodim L-a întrebat: – Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut? 5 Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! 6 Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh. 7 Să nu te miri că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou!“

 Analizînd textul de mai sus  expresia”născut din nou” este corectă.

4. În Biblia ortodoxă a lui Anania, în cartea Apocalipsei se vorbeşte despre “mii de ani”.

În versiunea Cornilescu, “o mie de ani”.

Textul respectiv în alte biblii :

Biblia protestanta NIV si KJ :  Apocalipsa 20-4 „ a thausend years „ = o mie de ani

Biblia catolica : Apocalipsa 20-4 : o mie de ani ;

Identic cu bibliile  protestante , neoprotesatante !

 5) În versiunea Cornilescu apare deseori sintagma “calea mântuirii”, care nu apare în Biblia ortodoxă a lui Anania. Iată un exemplu: “Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim , este puterea lui Dumnezeu”

(1 Corinteni 1:18) devine la Cornilescu “dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu”.

Textul respectiv in alte biblii :

Biblia protestantă NIV   1 CORINTENI 1 -18  “For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God “

King James 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.

Exista totusi numeroase deosebiri de traducere intre bibliile ortodoxa,catolica, protestantă, unul dintre motive fiind  faptul ca cultele (bisericile) au dorit sa-şi impună convingerile doctrinare în textul Scripturii …

Doar câteva exemple: Cartea Tit ,capitol 1 ,vesetul 1 si vesetul 5

Biblia ortodoxă

1. Pavel, robul lui Dumnezeu şi apostol al lui Iisus Hristos, după credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi după cunoştinţa adevărului cel întocmai cu dreapta credinţă.   

5. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit.

Biblia protestantă NIV,

1 Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ to further the faith of God’s elect and their knowledge of the truth that leads to godliness.

5 The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town, as I directed you.   (Elders =bătrâni)

Biblia neo-protestantă – Cornilescu

1. Pavel, rob al lui Dumnezeu si apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinta aleşilor lui Dumnezeu si cunostinta adevarului care este potrivit cu evlavia,

5. Te-am lasat in Creta ca sa pui in rânduiala ce mai ramane de randuit si sa asezi prezbiteri in fiecare cetate, dupa cum ti-am poruncit.

Biblia catolică Tit 1- 1 si 1-5     (www.bibliacatolica.ro)

1 Paul, slujitor al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Cristos, spre credința celor aleși de Dumnezeu și spre cunoașterea adevărului conform evlaviei

5 Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas și să stabilești prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți‑am poruncit.

In versetul 1 se poate observa expresia folosită în biblia ortodoxă „dreapta credinţa” care sugereaza  termenul   „ortodoxie”, in timp ce in bibliile protestanta si catolica este tradus prin „potrivit evlaviei”.

In versetul 5 din Tit (dar nu numai ) ,biblia ortodoxa traduce cuvantul grecesc prezbytos care se traduce corect prin bătrîn cu cuvîntul preot. Chiar dacă unele dictionare moderne traduc cuvîntul prezbiter prin  cuvîntul preot , nu existau preoţi( cler,popi) în biserica din primul secol cînd a fost scris Noul Testament (existau doar apostolii si crestinii dintre care se alegea unul mai matur spiritual pe post de lider in biserica locală).

Însă impactul cuvintelor respective asupra cititorolui poate fi unul important (decisiv)  chiar daca nu reflecta realitatea.

Asta dovedeste o data in plus că traducerile bibliilor sunt influentate in mod semnificativ de doctrina cultului căreia îi aparţine biblia respectivă.

 

Traducerile noi,actualizate ale bibliei neo-protestante corectează  pasajele controversate din traducerile vechi ,deşi traducerile vechi mai sunt incă folosite pe scară largă ,dintr-un spirit de conservatorism excesiv.

Oricum şi varintele într-un stil mai arhaic potrivit vremii conţin Cuvântul lui Dumnezeu  Cuvânt care face minuni trasformă vieţi după voia lui Dumnezeu .

Biblia face minuni ,chiar si la propriu…

Vindecată miraculos in timp ce citea biblia

 

Linkuri utile :

 

BIBLE   STUDY   TOOLS  

BIBLE  STUDY – COMPARE  BIBLES

Dușmanii credinței

Critica biblică
Rationalismul iluminismului și filozofia idealista a epocii romantice au fost in felul acesta parintii criticii care incearca sa distruga natura supranaturala a bibliei ca revelatie si care face din biblie o relatare a evolutiei subiective a religiei in constiinta umana .
Dintre cei mai cunoscuti critici  ai bibliei sunt filozoful  I. Kant ,pentru el biblia era “doar o carte de istorie scrisa de om”,profesorul german Herman Reimarus (1694-1778) care a tagaduit posibilitatea minunilor biblice ,David Strauss (1806-1884) care a negat atat minunile cat si integritatea Noului Testament cat si divintatea lui Hristos.
Germania ,odata patria reformei ,a devenit tara in care sa dezvoltat critica .Istoria Germaniei lui Hitler ilustreaza bine pana unde pot merge oamenii atanci cand neaga revelatia lui Dumnezeu din biblie si cand inlocuiesc revelatia cu ratiunea si cu stiinta ca autoritate pentru gandire si pentru actiune.
Materialismul
O alta miscare care a amenitat credinta in sec.XIX si o amenita si astazi a fost si este materialismul.Mai subtil poate decat critica istorica si literara ,materialismul poate fi definit ca practica din societatea moderna de a pune accentual pe valorile materiale ale unui standard inalt de viata .Intresul pentru pentru inbogatire ,pentru prosperitate materiala a facut sa scada preocuparea  pentru rasplata promise de Scripturi pentru viata viitoare .
Creaționism contra evolutie
Daca critica filozofica si istorica a bibliei a distrus credinta in biblie ca revelatie de la Dumnezeu si daca materialismul produs de revolutia industriala a creat indiferenta fatza de viata viitoare ,vederile lui Chales Darwin (1809-1882) si ale succesorilor lui au creat ideea ca nu exista pacat sau ca pacatul este pur si simplu ramasita instinctului animal in om.Cu toate ca teoria evolutiei neaga creatia directa a omului de catre Dumnezeu cel mai mare rau vine de la aplicarea teoriei evolutiei la dezvoltarea religiei .Dumnezeu si biblia sunt considerate ca produse evolutioniste ale constiintei religioase a omului ,iar cartile bibliei sunt datate in consecinta.
Comunismul
Biserica fost deasemenea confruntata cu ostilitatea sistemului communist in sec. XX.
Aceasta miscare isi are radacinile in filozofia materialista a lui Karl Marx (1818-11883) .
Desi guvernantii comunisti sa luptat din rasputeri si in Europa de est sa distruga credinta crestina din constiinta oamenilor prin forta,prin persecutii impotriva activistilor crestini, care putea merge pana la inchisoare inclusiv suprimare fizica ,prin educatie ateista in scoli, prin limitarea drepturilor de intrunire,de construire de lacasuri de cult,controlul asupra pastorilor,preotilor,  a activiatilor de cult  etc. totusi nu au reusit sa-si atinga scopul ,credinta a ramas puternica ,mai ales in bisericile neoprotestante.
Critica bibliei ,teoria evolutiei  lui Darwin si alte forte sociale si intelectuale au creat LIBERALISMUL RELIGIOS la sfarsitul sec. al XIX –lea .
Teologii liberali au aplicat evolutia la religie ca o cheia care ar putea explica dezvoltarea ei .Ei au insistat aspura continuitatii experientei religioase si nu o revelatie a lui Dumnezeu prin biblie si prin Hristos. A fost pus accentual pe experianta crestina mai mult decat pe teologie
Crestinismul conservator a luptat si lupta in continuare impotriva diferitelor forme ale liberalismului ,unul dintre dusmanii de temut ai crestinismului sec. XX

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: