CANONUL BIBLIC

biblia

                                        BIBLIA – CANONUL BIBLIC

 

Biblia  se referă la scripturile sacre din iudaism  și crestinism.  Cele 66 carti care compun Noul si Vechiul Testament sunt  scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Numai Vechiul Testament are circa 100-150 scriitori diferiți . Cărțile sale au fost publicate separat și adunate în secolele I-II e.n. pentru a forma prima Biblie ebraica, Tanach, iar mai târziu, cu adăugiri, Biblia creștină, numită de creștini și Sfânta Scriptură.

Noul Testament contine 27 de carti ,acestea au fost scrise  între anii 50 si 95 .  Unele dintre cărţile Noului Testament au circulat între bisericile nou-testamentale (Coloseni 4:16; 1 Tesaloniceni 5:27). Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puţin 8 cărţi ale Noului Testament (anul 95 d.Hr.). Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărţi (anul 115 d.Hr.). Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărţi (anul 108 d.Hr.). Mai târziu, Ireneus a menţionat 21 de cărţi (anul 185 d.Hr.) iar Hippolitus a recunoscut 22 de cărţi (anii 170-235 d.Hr.)

Termenul „canon” este utilizat pentru a face referire la cărţile care sunt inspirate divin şi astfel aparţin Bibliei. Cuvântul vine de la grecescul kanón, care înseamnă „normă“, „regulă“, „principiu director“. Aşadar, o carte canonică este învestită cu autoritate normativă în materie de credinţă; conţinutul ei dogmatic devine obligatoriu.

Primul “canon” a fost realizat în mod oficial în anul 170 d.Hr., fiind cunoscut sub denumirea de Canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărţile de astăzi ale Noului Testament, cu excepţia epistolelor către Evrei, Iacov şi 3 Ioan.

În anul 363 d.Hr., Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărţile Vechiului Testament (împreună cu unele cărţi apocrife) precum şi cele 27 de cărţi actuale ale Noului Testament trebuie incluse în canon şi deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo (anul 393 d.Hr.) şi Conciliul de la Cartagena (anul 397 d.Hr.) au reafirmat aceleaşi 27 de cărţi ale Noului Testament ca având autoritate şi inspiraţie divină.

Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul şi nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu şi numai Dumnezeu Cel care a stabilit care cărţi aparţin Bibliei şi care nu. Dumnezeu a făcut în asa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere laolaltă a cărţilor Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea Sa şi în ciuda ignoranţei şi a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă uşor la recunoaşterea cărţilor inspirate de El.

Prima traducere integrală a Bibliei în limba română a fost tipărită în 1688, numită biblia lui Şerban .

Ultima traducere a bibliei ortodoxe fiind cea realizata de arh. Bartolomeu si publicată in 2001

.

                                                                 Biblia protestantă

 

Exista mai multe versiuni ale bibliei protestante ,dintre acestea cele mai cunoscute si care au o circulatie internationala sunt King James Version si New International Version .

King James Version este considerată una din cele mai bune, corecte  versiuni ale bibliei din lume . Aceasta versiune a bibliei a aparuit in 1611 fiind  autorizata de regele James I al Angliei,revizuită in 1977 ,fiind versiunea standard pentru protestantii de limba engleza si nu numai pentru secole.

New International Version a fost finalizata in 1978 dupa 10 ani de munca  a peste o suta de oameni de stiinta ,specialisti din SUA ,Anglia etc. folosinduse cele mai valoroase   documente disponibile in greaca, ebraica, aramaica .

NIV a fost reactualizata in 1983.

O versiune mai recenta a Noului Testament a fost realizata de misiunea  evanghelică  Christiche Literatur Verbreitung  (CLV) din Germania in 1993 .

Biblii neo-protestante 

Exista mai multe versiuni ale bibliei ,însă cea mai folosită este cea realizata de Dumitru Cornilescu in 1921 ,revizuita ulterior.

Despre D. Cornilescu  se poate spune ca provine dintr-o familie de preoti ortodocsi, el fiind la randul lui absolvent de teologie ortodoxa . In timp ce studia biblia pentru a o traduce in limba romana el sa simtit cercetat si sa convertit la credinta evanghelica.

La inceput Biserica ortodoxă a acceptat traducerea sa fiind considerată cea mai buna la vremea respectivă, ulterior insa B.O. sa distantat de Cornilescu si Biblia tradusa de acesta după ce acesta  sa convertit la credinţa evanghelică.

.

                             Diferenţa dintre biblia protestantă ,ortodoxă ,catolică

 

Deşi există voci din „aripa extremistă”  a unor culte  istorice care pretind  că biblia lor este „cea adevărată” în timp ce despre cea protestantă /neoprotestantă spun că ar contine erori de traducere – realitatea este cu totul alta.

Traducerile biblilor  nu pot fi  identice deoarece fiecare biblie , reflectă doctrina cultului – care a tradus biblia respectivă. Fiecare  biblie in parte  poarta amprenta semnificativă a doctrinei cultului careia ii apartine.

Cateva diferenţe intre biblia neoprotestanta scrisa de D. Cornilescu si biblia ortodoxa a lui B. Anania,  semnalate de unele saituri ortodoxe:

 

1) Textul ortodox “ruşinaţi cei care se închină chipurilor cioplite” (Psalm 97-7) în traducerea Cornilescu este tradus “ruşinaţi cei care se închină icoanei”.
2) În Apocalipsă 14-11 , “chipul fiarei” (biblia ortodoxa ) devine dupa Cornilescu “icoana fiarei”.
3.În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discuţia lui Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: “Dacă nu se naşte cineva de sus, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu” (biblia ortodoxa) , Cornilescu scrie “dacă nu se naşte cineva din nou…”.
4. În Biblia ortodoxă a lui Anania, în cartea Apocalipsei se vorbeşte despre “mii de ani”.
În versiunea Cornilescu, se precizează clar “o mie de ani”.
5) În versiunea Cornilescu apare deseori sintagma “calea mântuirii”, care nu apare în Biblia ortodoxă a lui Anania. Iată un exemplu: “Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim [toís dé sozoménois], este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18) devine la Cornilescu “dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu”.

                             Răspuns (pentru fiecare text mentionat )

 

1) Textul ortodox “ruşinaţi cei care se închină chipurilor cioplite”

(Psalm 97-7) în traducerea Cornilescu este tradus  “ruşinaţi cei care se închină icoanei”. (este textul cel mai controversat care a aprins cele mai multe patimi)

Cornilescu foloseste cuvanul „icoana” in sens figurativ , arhaic.

Câteva exemple. „Pentru voi am spus toate aceste lucruri in icoană de vorbire”

1 Corinteni 4-6 ; „Icoana acesta închipuitoate vă mântuieşte ” 1 Petru 3-21

DEX : Cuvantul  „Icoana” provine din Icona-  slavona si Eikon -greaca  si se traduce prin : Chip ,imagine (fig.) etc.

Textul respectiv în alte biblii :

Biblia protestanta N.I.V si  K.J   Ps. 97-7  : “All who worship images are put to shame” „ Rusinati toti cei ce se inchina la  imagini

Biblia catolică  Ps. 97-7  „ruşinaţi cei care se închină chipurilor cioplite „

 

 2) În Apocalipsă 14-11 , “chipul fiarei” (biblia ortodoxa )  devine dupa  Cornilescu “icoana fiarei”.

Cornilescu foloseste din nou cuvantul “icoana” , la figurativ in sens de imagine.

Textul respectiv în alte biblii:

Biblia protestanta  N.I.V si K.J , Apolcalipsa 14-11 : “ the beast and his image “ = fiara si imaginea ei.

Biblia neo- protestanta CVL  Ap.  14-11 “ fiarea si chipul  ei “.

Biblia catolică    identic

 

 3.În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discuţia lui Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: “Dacă nu se naşte cineva de sus, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu” (biblia ortodoxa) , Cornilescu scrie “dacă nu se naşte cineva din nou…”.

Textul respectiv in alte biblii :

Biblia protestanta NIV , KJ , Ioan 3-3  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again”.

Born again = născut din nou in sens spiritual ,duhovnicesc.

Biblia catolică : Ioan 3- 3  Isus i-a răspuns și i-a zis: „Adevăr, adevăr îți spun, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu”.

Ioan 3-7   Și nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou.

Traducere identica cu bibliile protestanta si neoprotestantă !

Biblia traducere nouă http://www.Bibleserver.com

3 Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu! 4 Nicodim L-a întrebat: – Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut? 5 Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! 6 Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh. 7 Să nu te miri că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou!“

Este evident  analizînd textul de mai sus   că traducerea  corectă este „născut din nou”  , expresie străină religiei ortodoxe ,după cum recunosc chiar teologii B.O.

 

4. În Biblia ortodoxă a lui Anania, în cartea Apocalipsei se vorbeşte despre “mii de ani”.

În versiunea Cornilescu, se precizează clar “o mie de ani”.

Textul respectiv în alte biblii :

Biblia protestanta NIV si KJ :  Apocalipsa 20-4 „ a thausend years „ = o mie de ani

Biblia catolica : Apocalipsa 20-4 : o mie de ani ;

Identic cu bibliile  protestante , neoprotesatante !

 

 5) În versiunea Cornilescu apare deseori sintagma “calea mântuirii”, care nu apare în Biblia ortodoxă a lui Anania. Iată un exemplu: “Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim , este puterea lui Dumnezeu”

(1 Corinteni 1:18) devine la Cornilescu “dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu”.

Textul respectiv in alte biblii :

Biblia protestantă NIV   1 CORINTENI 1 -18  “For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God “

King James 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.

Tradus in româna “….Dar pentru noi care suntem mântuiţi ea este puterea lui Dumnezeu “

Expresia “suntem pe calea mânturii “  respectiv “suntem mântuiţi” sunt sinonime , pentru că exprimă aceiasi stare de fapt, şi este in acord cu ce se exprimă in capitolul respectiv si  N.T. in general.

 

 

Exista totusi numeroase deosebiri de traducere intre bibliile ortodoxa,catolica, protestantă, unul dintre motive fiind  faptul ca cultele (bisericile) au dorit sa-şi impună convingerile doctrinare în textul Scripturii …

Doar câteva exemple: Cartea Tit ,capitol 1 ,vesetul 1 si vesetul 5

Biblia ortodoxă

1. Pavel, robul lui Dumnezeu şi apostol al lui Iisus Hristos, după credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi după cunoştinţa adevărului cel întocmai cu dreapta credinţă.   

5. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit.

Biblia protestantă NIV,

1 Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ to further the faith of God’s elect and their knowledge of the truth that leads to godliness.

5 The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town, as I directed you.   (Elders =bătrâni)

Biblia neo-protestantă – Cornilescu

1. Pavel, rob al lui Dumnezeu si apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinta aleşilor lui Dumnezeu si cunostinta adevarului care este potrivit cu evlavia,

5. Te-am lasat in Creta ca sa pui in rânduiala ce mai ramane de randuit si sa asezi prezbiteri in fiecare cetate, dupa cum ti-am poruncit.

Biblia catolică Tit 1- 1 si 1-5     (www.bibliacatolica.ro)

1 Paul, slujitor al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Cristos, spre credința celor aleși de Dumnezeu și spre cunoașterea adevărului conform evlaviei

5 Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas și să stabilești prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți‑am poruncit.

In versetul 1 se poate observa expresia folosită în biblia ortodoxă „dreapta credinţa” care sugereaza  termenul   „ortodoxie”, in timp ce in bibliile protestanta si catolica este tradus prin „potrivit evlaviei”.

In versetul 5 din Tit (de fapt peste tot ) ,biblia ortodoxa traduce cuvantul grecesc prezbytos care se traduce corect prin bătrîn cu cuvîntul preot. Chiar dacă unele dictionare moderne traduc cuvîntul prezbiter prin  cuvîntul preot , nu existau preoţi( cler,popi) în biserica din primul secol cînd a fost scris Noul Testament (existau doar apostolii si crestinii dintre care se alegea unul mai matur spiritual pe post de lider in biserica locală).

Însă impactul cuvintelor respective asupra cititorolui poate fi unul important (decisiv)  ,chiar daca nu reflecta realitatea.

Asta dovedeste o data in plus că traducerile bibliilor sunt influentate in mod semnificativ de doctrina cultului căreia îi aparţine biblia respectivă.

 

Traducerile noi,actualizate ale bibliei neo-protestante corectează  pasajele controversate din traducerile vechi ,deşi traducerile vechi mai sunt incă folosite pe scară largă ,dintr-un spirit de conservatorism excesiv.

Oricum şi varintele într-un stil mai arhaic potrivit vremii conţin Cuvântul lui Dumnezeu ,Cuvânt care face minuni trasformă vieţi după voia lui Dumnezeu .

Biblia face minuni ,chiar si la propriu…

Vindecată miraculos in timp ce citea biblia

 

Linkuri utile :

 

BIBLE   STUDY   TOOLS  

BIBLE  STUDY – COMPARE  BIBLES

Falsa sucesiune apostolica ,in viziunea bisericilor istorice ?

 

 

 

 

 

 

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: